Top banner
CANADA: Een economische en sociale ramp vanwege de beperkingen op vapen?

CANADA: Een economische en sociale ramp vanwege de beperkingen op vapen?

Het is een echte economische en sociale tsunami die Canada in de komende maanden zou kunnen overkomen na vreselijke beslissingen tegen vapen. Uit analyse blijkt dat 90% van de vape-winkels hun deuren zullen sluiten binnen 90 dagen nadat de wet van kracht is geworden als smaakbeperkingen worden gehandhaafd. Een ramp !


NAAR DE VERNIETIGING VAN EEN INDUSTRIE DIE ROKEN bestrijdt?


De Canadese Vaping Association (CVA) heeft consequent de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid van voorgestelde beperkingen op gearomatiseerde dampproducten aan de kaak gesteld. Vandaag zijn de alarmbellen geslagen omdat er een ramp dreigt. In een recent officieel persbericht maakt de vereniging zich vooral zorgen over professionals in de sector.

De Canadian Vaping Association (CVA) heeft herhaaldelijk de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid aan de kaak gesteld van voorgestelde beperkingen op gearomatiseerde dampproducten. Deze schade is duidelijk verwoord door de industrie en voorstanders van tabaksschadebeperking. Sinds het begin van de verkiezingen zijn meer dan 500 Canadese rokers overleden aan aan roken gerelateerde ziekten. Terwijl de Canadese vape-industrie, die voornamelijk bestaat uit kleine bedrijven die eigendom zijn van berouwvolle rokers, onvermoeibaar werkt om levens te onderwijzen en te redden, helpen onbetaalbare vapenregels rond smaken diezelfde bedrijven te vernietigen.

Hoewel de impact van een smaakverbod op de volksgezondheid veel wordt besproken, is de impact op kleine Canadese bedrijven veel minder. In haar voorstel om smaken te verbieden, erkent Health Canada dat beperkingen op smaken grote buitenlandse bedrijven onevenredig ten goede zouden komen, terwijl het bedrijfsmodel van kleine Canadese bedrijven zou worden verdiept. De nevenschade die wordt veroorzaakt door de sluiting van kleine bedrijven en het verlies van duizenden Canadese banen zijn blijkbaar acceptabele gevolgen voor Health Canada.

Deze gevolgen worden geïllustreerd door het smaakverbod in Nova Scotia, dat op 1 april 2020 van kracht werd. Voorafgaand aan het smaakverbod had Nova Scotia 55 speciaalzaken. Binnen 60 dagen nadat de beperkingen van kracht werden, waren 24 winkels gesloten. Tot op heden blijven 24 speciaalzaken open, waarvan 14 hebben aangegeven van plan te zijn te sluiten als de lopende juridische strijd niet succesvol is, en 10 zijn van plan open te blijven, maar twijfelen of dit op de lange termijn mogelijk is.

Momenteel zijn er ongeveer 1 speciaalzaken in Canada. Uit sectoranalyse blijkt dat 400% van deze winkels binnen 90 dagen na de inwerkingtreding van de wet zal sluiten als smaakbeperkingen worden gehandhaafd. De onafhankelijke vape-industrie (niet gelieerd aan tabak) biedt werk aan bijna 90 mensen. De beperkingen op smaken brengen meer dan duizend kleine bedrijven en duizenden banen in gevaar in een tijd waarin de lokale economieën bijzonder kwetsbaar zijn.

Het is verontrustend dat een Canadese afdeling een beleid heeft voorgesteld dat naar eigen zeggen Canadese bedrijven zal schaden en buitenlandse bedrijven zal bevoordelen. Het is gebruikelijk dat landen protectionistisch beleid voeren, maar Health Canada heeft een pad gekozen dat een Canadese industrie zal wegvagen en duizenden rokers per jaar zal doden.

 

Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom

Over de auteur

Gepassioneerd door journalistiek besloot ik om lid te worden van het redactieteam van Vapoteurs.net in 2017 om voornamelijk te gaan met vapienieuws in Noord-Amerika (Canada, Verenigde Staten).