Top banner
Top banner
Top banner
ZWITSERLAND: Het land is niet van plan om betrokken te raken bij de illegale tabakshandel

ZWITSERLAND: Het land is niet van plan om betrokken te raken bij de illegale tabakshandel

In Zwitserland voorziet de voorgestelde nieuwe wetgeving inzake tabaksproducten niet in een systeem voor traceerbaarheid van sigaretten dat vergelijkbaar is met het systeem dat wordt bepleit door de Wereldgezondheidsorganisatie.


ZWITSERLAND WERKT NIET IN DE STRIJD TEGEN FRAUDE


Terwijl de strijd tegen de illegale handel in tabaksproducten net een belangrijke fase op het oude continent is overgegaan, zal Zwitserland er niet bij betrokken raken. Sinds 20 mei 2019 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw apparaat voor traceerbaarheid van tabak. Alle sigarettenpaketten en -kartons hebben nu een ID-code waarmee nationale autoriteiten hun reizen in de hele toeleveringsketen kunnen traceren en traceren.

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een entiteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van nieuwe traceerbaarheidsmerken. Het is bijvoorbeeld de Imprimerie Nationale die in Frankrijk de codes levert die op de goederen zijn aangebracht. Fabrikanten en importeurs moesten echter contracten afsluiten met aanbieders van gegevensopslag om traceerbaarheidsindicaties te hosten.

Kondigen echter verenigingen voor het voorkomen van roken aan, de Europese richtlijn is onvoldoende om "traceerbaarheid strikt onafhankelijk van tabaksondernemingen" te waarborgen, die door het protocol wordt geboden om de illegale handel in tabaksproducten uit te bannen. In werking gesteld in de herfst 2018, maakt dit deel uit van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Verdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC). De kritiek is dat sommige actoren die betrokken zijn bij gegevensopslag indirecte banden hebben met de industriëlen in de industrie.

De ondertekenaars van het Protocol hebben tot 2023 de tijd om de nieuwe regels te implementeren. Ze vloeien voort uit het feit dat de jaarlijkse verliezen aan belastinginkomsten in verband met de handel in illegale tabak worden geschat op ongeveer 11 miljard in de EU en ongeveer 30 miljard in de wereld.


GEEN MAATREGEL DIE DE TABAKSINDUSTRIE KAN BEÏNVLOEDEN


Aangezien Zwitserland een van de weinige landen is die het WHO-verdrag niet hebben geratificeerd, maakt het zich niet druk om dit mechanisme. Tot wanneer? "Het is noodzakelijk om te wachten op de implementatie in de EU voordat u beslist over de maatregelen die uiteindelijk in Zwitserland zullen worden genomen. Gezien de internationale handelsbetrekkingen zou een oplossing die specifiek is voor Zwitserland zinloos zijn en in strijd zijn met het doel dat door de WHO wordt nagestreefd. "Dit standpunt van de Federale Raad gaat terug op 2015.

Vandaag is het niet veranderd. De nieuwe ontwerpwet betreffende tabaksproducten en elektronische sigaretten, die in 2020 in het parlement zal worden besproken, voorziet niet in een traceerbaarheidssysteem dat vergelijkbaar is met dat van de WHO. In zijn boodschap geeft de Bondsraad geen commentaar op het systeem dat momenteel door sigarettenfabrikanten in Zwitserland wordt gebruikt. Maar we veronderstellen dat hij denkt dat het genoeg is. Het geeft ook aan dat de federale douane-administratie betrokken is bij internationale douane- en politiesamenwerking met een groep van deskundigen die verbonden is aan Europol en verantwoordelijk is voor de bestrijding van tabakssmokkel in Europa.

Volgens de Socialistische Partij is het twijfelachtig of de Federale Raad geen traceerbaarheidssysteem wil invoeren. "Als Zwitserland niet deelneemt aan internationale inspanningen, mag dit geen tekortkomingen in de internationale samenwerking tussen douane en politie aan het licht brengen", Zei hij tijdens de raadplegingsprocedure van de wet.

In het parlement zijn de games al klaar. De meerderheid van de parlementsleden zal geen actie ondernemen die dat wel zou kunnen Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International die zich in Zwitserland hebben gevestigd. Deze drie reuzen hebben zelf controle over 80% van de wereldmarkt.

Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom

Over de auteur

Redacteur en correspondent Zwitserland. Vapoteuse voor vele jaren, ik zorg vooral voor Zwitsers nieuws.

Laisser une réponse