EUROPA: Nieuwe regelgeving zou het vapen kunnen benadelen door het opleggen van belastingen.

EUROPA: Nieuwe regelgeving zou het vapen kunnen benadelen door het opleggen van belastingen.

Het is een debat dat al maanden aan de gang is en de bijl kan binnenkort vallen voor vapers. De Europese Raad heeft inderdaad onlangs een wijziging van de richtlijn van 2011 goedgekeurd die niet alleen de prijs van tabak zal verhogen, maar ook aanverwante producten zoals vapenproducten. Deze nieuwe regels lijken meer de wens te uiten om de belastinginkomsten te verhogen dan een zorg voor de volksgezondheid.


EEN VERLANGEN OM DE KAS TE VULLEN EN DE PUBLIEKE GEZONDHEID NIET TE BEWAREN!


Met onze collega's van de galerij, Bill Wirtzgeeft een beleidsmedewerker voor het Consumer Choice Center inzicht in de huidige situatie. In zijn conclusies van juni onderschreef de Europese Raad een nieuwe consensus over accijnzen op tabak. De lidstaten stellen wijzigingen voor in de regelgeving die de prijs van tabak zouden doen stijgen en die ook gevolgen zouden hebben voor niet-tabaksproducten zoals vapenproducten.

Nu de richtlijn van 2011 niet de voordelen heeft opgeleverd waar sommige lidstaten op hoopten of, waarschijnlijker, niet het bedrag aan belastinginkomsten opleverden dat de lidstaten in de huidige economische situatie nodig hebben, willen zij graag een herziening . Deze herziening is echter niet alleen gericht op conventionele tabaksproducten zoals sigaretten, snuiftabak, shisha of sigaren en cigarillo's. Voor het eerst vraagt ​​de Europese Raad dat ook andere producten dan tabak worden opgenomen in de richtlijn accijns op tabak.

Volgens alle beschikbare logica zouden staten de prevalentie van alternatieven zoals vapen of verhitte tabak moeten toejuichen, maar de Europese Raad concludeert " overwegende dat het daarom dringend en noodzakelijk is het regelgevingskader van de EU te moderniseren om de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot de werking van de interne markt aan te gaan door de definities en de fiscale behandeling van nieuwe producten te harmoniseren« .

Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom

Over de auteur

Na een opleiding in communicatiespecialist, zorg ik aan de ene kant voor sociale netwerken Vapelier OLF maar ik ben ook redacteur voor Vapoteurs.net.