Top banner
GEZONDHEID: ETHRA rapporteert grotendeels in het voordeel van vapen en snus!

GEZONDHEID: ETHRA rapporteert grotendeels in het voordeel van vapen en snus!

In totale tegenspraak met het rapport van SCHEER die een sterke impact kunnen hebben op de toekomstige TPD2 (richtlijn inzake tabaksproducten), stellen we vandaag het rapport voor van ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates), die van haar kant duidelijk voorstander is van vapen en snus in de strijd tegen roken.


RISICOVERMINDERING, “DE” OPLOSSING OM EEN EINDE TE MAKEN VAN TABAK!


Hoewel de toekomst voor vapen in Europa soms "donker" lijkt, zijn er tekenen dat er nog niets vaststaat. Als het recente SCHEER-rapport waarin werd geconcludeerd dat vapen niet helpt om te stoppen met roken en dat de aroma's jongeren tot nicotine aantrekken, als basis voor de toekomst zal dienen TPD2 (Tabaksproductenrichtlijn), kunnen we verheugd zijn dat er vandaag gegevens beschikbaar zijn die volledig in tegenspraak zijn met dit standpunt.

Van 12 oktober tot 31 december 2020 hebben zelfs meer dan 37 mensen gereageerd op de online-enquête van ETRA over nicotinegebruikers in Europa. Vandaag presenteren we u het analyserapport met de resultaten van 35 deelnemers uit 296 EU-landen die onder de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) vallen.

Hoe de ETHRA-enquête werkt :
Elke deelnemer nam gemiddeld 11 minuten de tijd om de vragenlijst in te vullen. De 44 vragen over het gebruik van nicotine door consumenten. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer roken en de wens om te stoppen met roken, het gebruik van snus, vapen en belemmeringen bij het stoppen met roken, met name gerelateerd aan de TPD-richtlijn en nationale regelgeving.


VERMINDERING VAN RISICO'S, BELASTINGEN EN TPD ... WELKE BEOORDELING VOOR HET PUBLIEK?


Volgens het nieuwe rapport van de'ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates), risicovermindering is duidelijk een oplossing om te stoppen met roken.

 • Risicoverlagende producten zijn een enorme hulp bij het stoppen met roken. Onder degenen die in hun leven hebben gerookt, 73,7% snus gebruikers en 83,5% van de vapers is gestopt met roken.
 • Risicoreductie is de meest genoemde reden om snus te adopteren (75%) en vapen (93%), gevolgd door stoppen met roken voor 60% van snus gebruikers en meer 90% dampers. Het verminderen van kosten, smaken, productbeschikbaarheid en in het bijzonder de mogelijkheid om dampproducten aan te passen, zijn belangrijke factoren voor consumenten bij het adopteren van schadebeperkende producten.

 • over 31% van de huidige rokers zegt geïnteresseerd te zijn in het proberen van snus als het gelegaliseerd zou worden in de EU.

Wat betreft dampbelastingen, het verbod op smaken van dampen en het gebrek aan toegang, volgens het ETHRA-rapport, dit zijn obstakels om te stoppen met roken!

- Meer dan 67% van de rokers wil stoppen. Deze rokers worden echter geconfronteerd met barrières in hun verlangen om niet-rokers te zijn. Eerst bijna een kwart (24,3%) van de EU-rokers die willen stoppen, worden afgeschrikt door de hoge prijs van alternatieven met een laag risico. Dit aandeel bereikt 34,5% in de 12 EU-landen waar dampen in 2020 werd belast, en 44,7% in de drie landen waar dampen zwaar wordt belast (Finland, Portugal en Estland).

 • Belastingen op vapenproducten vormen een belangrijke belemmering om te stoppen met roken voor mensen die vapen en roken (“dubbele gebruikers”). Het aandeel dubbele gebruikers in de 12 landen met een belasting op vapen die worden geblokkeerd door de kosten om uitsluitend over te schakelen op vapen (28,1%) is meer dan drie keer dat van dubbele gebruikers uit 16 landen zonder dampbelasting (8,6%).
 • Het verbod op het vapen van smaken in Finland en Estland, en het staatsmonopolie op de verkoop van vapen in Hongarije, maken het moeilijker om te stoppen met roken. Een van de belangrijkste gevolgen van dit verbod is om consumenten naar de zwarte markt, andere alternatieve bronnen of aankopen in het buitenland te duwen. Alleen in deze drie landen: 45% van de vapers gebruiken een lokale conventionele bron om hun e-liquids te verkrijgen, terwijl ze dat zijn 92,8% in landen zonder belasting of verbod op het vapen van smaken.

 • Het ETHRA-rapport benadrukt het feit dat de door de TPD opgelegde limieten ongewenste gevolgen voor de consumptie van vapers.

  • Vergeleken met een groot online onderzoek dat in 20131 werd uitgevoerd, vóór de invoering van de huidige PDT, is het gemiddelde volume aan e-vloeistof dat per dag wordt gebruikt aanzienlijk gestegen (van 3 ml/dag in 2013 naar 10 ml/dag in 2020), terwijl de nicotineconcentratie van deze e-liquids is flink gedaald (van 12 mg/ml in 2013 naar 5 mg/ml in 2020).

  Tweederde (65,9%) van de vapers gebruikt e-liquids met een nicotineconcentratie van minder dan 6 mg/ml. Deze trend lijkt grotendeels een gevolg te zijn van de 20 mg/ml nicotineconcentratiegrens en 10 ml volumegrens die de TPD voor e-liquid flacons oplegt. Vanwege het zelftitratiefenomeen van geïnhaleerde nicotine, zullen vapers die e-liquids gebruiken met een lage nicotineconcentratie dit waarschijnlijk compenseren door een groter volume te consumeren.

  • Als de nicotinelimiet van 20 mg/ml zou worden verhoogd, zei 24% van de vapers dat ze minder e-liquids zouden consumeren en 30,3% van de mensen die vapen en roken, denken dat ze helemaal kunnen stoppen met roken.

  • Als de limiet van 10 ml zou worden ingetrokken, zou 87% van de dampers grotere flacons kopen om de kosten te verlagen en 89% om plastic afval te verminderen, terwijl slechts 35,5% zegt dat ze waarschijnlijk door zouden gaan met het kopen van 'shortfills' en de nicotine zelf zouden toevoegen. Deze limieten kunnen bij de volgende herziening van de TPD worden hervormd of ingetrokken.

  De alarmbellen gaan ook rinkelen door het ETHRA-rapport, A belasting en/of verbod op smaken vapen in de EU zou zwarte en grijze markten voeden.

  • De enquête vroeg de deelnemers ook naar andere mogelijke wijzigingen in Europese richtlijnen. Wat betreft de kostenkwestie, een groot deel van de vapers zou prijsverhogingen niet tolereren. Als er in de hele EU een hoge accijns zou worden geheven op e-liquids, zou meer dan 60% van de gebruikers op zoek gaan naar parallelle onbelaste bronnen.
  • Als het vapen van smaken zou worden verboden, zou meer dan 71% van de vapers op zoek gaan naar alternatieve bronnen voor de legale markt.

  Volgens het ETHRA-rapport, vapers uit de Europese Unie toegang willen tot duidelijke en objectieve informatie.

  • Aan de andere kant is een grote meerderheid van de dampers voorstander van openbare toegang tot EU-databases over dampproducten, met betrekking tot e-liquid-ingrediënten (83%), weerstandselementen (66%) en de kenmerken van geïntegreerde schakelingen (56%). Bovendien zou 74% een informatiepagina over vapen nuttig vinden, zoals Nieuw-Zeeland heeft gedaan.

  WAT BEVEELT ETHRA AAN NA DIT RAPPORT TE VOLGEN?


   

  De opheffing van het snusverbod in de EU. Dankzij snus konden Zweedse nicotineconsumenten kiezen voor schadebeperking, wat leidde tot de grootste daling van aan roken gerelateerde ziekten in de hele EU. Snus is volledig erkend als een product met verminderd risico door de Amerikaanse FDA. Zelfs als slechts een fractie van de rokers snus zou gebruiken, zou het de last van aan roken gerelateerde ziekten en vroegtijdige sterfte voor miljoenen Europeanen verminderen.

  De beperking van de TPD van flacons met e-liquid tot 10 ml moet worden ingetrokken dringend om vapers in staat te stellen e-liquids te kopen in normale volumes met een voldoende nicotinegehalte en een groot deel van hen in staat te stellen hun consumptie van e-liquids te verminderen.

  De opwaartse herziening van de maximale concentratie nicotine in e-liquids zou een kwart van de dampers in staat stellen hun e-liquidconsumptie te verminderen en rokers toegang te geven tot een effectiever product met een verminderd risico. Ondanks de beloften die in 2013 zijn gedaan tijdens de debatten over PDT, is er in 20 geen vapenproduct met meer dan 2021 mg / ml nicotine beschikbaar in het farmaceutische netwerk.

  Belastingen, aromaverboden en staatsmonopolies op vapen zijn belemmeringen om te stoppen met roken in de landen die ze toepassen. Deze maatregelen leiden ook tot een massaal beroep op de zwarte markt of andere alternatieve bronnen en aankopen in het buitenland, met de gezondheidsonzekerheid die deze situaties veroorzaken, ze dwingen meer mensen om te roken en ze brengen de politieke en gezondheidsautoriteiten in diskrediet. De lidstaten en de EU moeten ophouden deze uiterst gevaarlijke richting in te slaan.

  De overgrote meerderheid van nicotinegebruikers met een laag risico wil de Europese overheid geeft eerlijke, open en toegankelijke informatie over risicobeperkende alternatieven voor roken.

  Om de te raadplegen ETHRA volledig rapport, ga naar de officiële websiteEuropese voorstanders van tabaksschadebeperking.

  Com Inside Bottom
  Com Inside Bottom
  Com Inside Bottom
  Com Inside Bottom

  Over de auteur

  Hoofdredacteur van Vapoteurs.net, de referentiesite voor vapennieuws. Sinds 2014 betrokken bij de wereld van vapen, werk ik elke dag om ervoor te zorgen dat alle vapers en rokers op de hoogte zijn.